Jilid 27

spesifikasi

Masih dalam proses penerjemahan

pemesanan

Telp./SMS/WA:

Facebook Page Inbox:

Bab 373 : Ma‘rifah tentang manzilah tiga rahasia yang muncul di air hikmah yang susunannya terperinci dalam bentuk alam semesta melalui inayah; dan kekekalan alam semesta selama-lamanya meskipun bentuknya telah berpindah/berubah, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 374 : Ma‘rifah tentang manzilah penglihatan dan pemandangan, dan segala sesuatu saling mendahului [untuk menghadap] ke hadirat Rabb, orang-orang kafir menuju ke sana sebagaimana orang-orang mukmin juga menuju ke sana, kedatangan setiap kelompok sesuai dengan pijakan mereka, dan mereka datang bersama imam mereka baik dalam bentuk keadilan maupun fadilah, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 375 : Ma‘rifah tentang manzilah keserupaan imajinal serta alam hakikat-hakikat dan percampuran, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 376 : Ma‘rifah tentang manzilah yang mengumpulkan antara para wali dengan musuh-musuh dari kehadiran hukum serta pertengkaran alam gaib satu dengan yang lain. Manzilah ini memuat seribu maqām, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 377 : Ma‘rifah tentang manzilah sujud qayyūmiyyah, kejujuran, kemuliaan, mutiara dan surah-surah, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 378 : Ma‘rifah tentang manzilah umat binatang, perhitungan, tiga rahasia yang tinggi, didahulukannya orang yang datang terakhir dan diakhirkannya orang yang datang lebih dahulu, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 379 : Ma‘rifah tentang manzilah penguraian dan pengikatan, pemuliaan dan penghinaan, dan formasi doa dalam bentuk pemberitahuan, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 380 : Ma‘rifah tentang manzilah “Para ulama adalah pewaris para nabi,” dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 381 : Ma‘rifah tentang manzilah tauhid dan penghimpunan, dan ia mencakup lima ribu maqām yang terhampar, masyhad-nya yang paling sempurna bagi ia yang menyaksikannya ada pada pertengahan bulan dan akhirnya, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 382 : Ma‘rifah tentang manzilah para khatam/penutup, sejumlah pernikahan Ilahi dan rahasia-rahasia orang asing/nonarab, dan ia dari kehadiran Mūsawī.
Bab 383 : Ma‘rifah tentang manzilah keagungan yang menghimpun semua keagungan, dan ia dari kehadiran Muḥammadī yang khusus.

Teks Arab Al-Futūḥāt Al-Makkiyyah Jilid 27