Jilid 22

spesifikasi

Masih dalam proses penerjemahan

pemesanan

Telp./SMS/WA:

Facebook Page Inbox:

Bab 326 : Ma‘rifah tentang manzilah perdebatan dan pertengkaran, dan ia dari kehadiran Muḥammadī dan Mūsawī.
Bab 327 : Ma‘rifah tentang manzilah “mud” dan “setengah” dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 328 : Ma‘rifah tentang manzilah perginya sesuatu yang tersusun menjadi elemen-elemen pada saat pencetakan, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 329 : Ma‘rifah tentang manzilah nikmat-nikmat dan berakhir pada penderitaan, ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 330 : Ma‘rifah tentang manzilah bulan jika dibandingkan dengan bulan sabit dan bulan purnama, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 331 : Ma‘rifah tentang manzilah penglihatan dan pemandangan serta kekuatan untuk melakukan keduanya; [dan manzilah] pendakian, pendekatan, penerimaan serta ketergantungan, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 332 : Ma‘rifah tentang manzilah pengawalan Ilahi bagi pemilik maqām-maqām Muḥammadī, dan ia dari kehadiran Mūsawī.
Bab 333 : Ma‘rifah tentang manzilah “Aku ciptakan benda-benda untuk dirimu dan Kuciptakan dirimu untuk-Ku, maka janganlah kau koyak apa yang Kuciptakan untuk-Ku hanya demi apa yang Kuciptakan untukmu,” dan ia dari kehadiran-kehadiran Muḥammadī.
Bab 334 : Ma‘rifah tentang manzilah pembaharuan noneksisten, dan ia dari kehadiran-kehadiran Mūsawī.
Bab 335 : Ma‘rifah tentang manzilah persaudaraan, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 336 : Ma‘rifah tentang manzilah baiat tumbuh-tumbuhan kepada Kutub, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 337 : Ma‘rifah tentang manzilah Nabi Muḥammad Saw. dan sebagian dari alam-alam, dari kehadiran-kehadiran Mūsawī.
Bab 338 : Ma‘rifah tentang manzilah rintangan-rintangan yang menggelincirkan beserta rahasia-rahasianya, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 339 : Ma‘rifah tentang manzilah tubuh-tubuh syari‘at berada di hadapan hakikat untuk meminta pertolongan, dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 340 : Ma‘rifah tentang manzilah sesuatu yang disembunyikan oleh Rasulullah Saw. dari Ibn Ṣayyād, dan ia dari kehadiran Mūsawī.
Bab 341 : Ma‘rifah tentang manzilah taklid dalam rahasia-rahasia, dan ia dari kehadiran Mūsawī.

Teks Arab Al-Futūḥāt Al-Makkiyyah Jilid 22