Jilid 25

spesifikasi

Masih dalam proses penerjemahan

pemesanan

Telp./SMS/WA:

Facebook Page Inbox:

Bab 363 : Ma‘rifah tentang manzilah penyampaian seorang ‘Ārif kepada orang yang berada di bawahnya mengenai Dia yang sang ‘Ārif tidak mampu mengetahui-Nya, untuk mengajarkan kepadanya apa yang di luar kemampuannya untuk bisa ia ketahui; dan tanzīh terhadap Sang Pencipta dari rasa riang dan gembira, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 364 : Ma‘rifah tentang [manzilah] dua rahasia jimat yang barangsiapa mengetahuinya akan mendapat ketenangan di dunia dan akhirat; juga tentang [manzilah] kecemburuan Ilahi, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 365 : Ma‘rifah tentang [manzilah] jimat yang terhubung dengan kehadiran rahmat bagi mereka yang maqām dan ḥāl-nya tersembunyi dari benda-benda jadian (makhluk), dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 366 : Ma‘rifah tentang manzilah wazir-wazir Imam Mahdi ra. yang akan datang di akhir zaman sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Saw., dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 367 : Ma‘rifah tentang manzilah tawakal kelima yang tiada satu pun Muḥaqqiq yang mampu meng-kasyf-nya karena sangat jarang orang yang menerimanya dan pemahaman tidak mampu mencapainya, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 368 : Ma‘rifah tentang manzilah “ia telah datang” dan “ia belum datang”; dan manzilah kehadiran perintah secara terpisah, serta kategori alam yang senantiasa diberi wahyu beserta rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 369 : Ma‘rifah tentang manzilah kunci-kunci khazanah kedermawanan; dan pengaruh alam tampak dalam alam gaib yang berasal dari alam gaib, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.

Teks Arab Al-Futūḥāt Al-Makkiyyah Jilid 25