Jilid 21

spesifikasi

Masih dalam proses penerjemahan

pemesanan

Telp./SMS/WA:

Facebook Page Inbox:

Bab 306 : Ma‘rifah tentang manzilah perselisihan para penghuni tataran tertinggi, dari kehadiran Mūsawī.
Bab 307 : Ma‘rifah tentang manzilah turunnya malaikat kepada tempat pemberhentian Muḥammadī, dari kehadiran Mūsawī.
Bab 308 : Ma‘rifah tentang manzilah percampuran keseluruhan alam, dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 309 : Ma‘rifah tentang manzilah Al-Malāmatiyyah, dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 310 : Ma‘rifah tentang manzilah “bunyi dering bel” ruhani, dari kehadiran Mūsawī.
Bab 311 : Ma‘rifah tentang manzilah ciptaan-ciptaan baru yang bersifat khusus dan gaib, dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 312 : Ma‘rifah tentang manzilah cara turunnya wahyu ke dalam qalbu-qalbu para wali dan penjagaan mereka dalam hal itu dari setan, dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 313 : Ma‘rifah tentang manzilah tangisan dan rintihan keras, dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 314 : Ma‘rifah tentang manzilah perbedaan antara jalan-jalan malaikat, para nabi dan para wali, dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 315 : Ma‘rifah tentang manzilah diwajibkannya azab, dari kegaiban Muḥammadī.
Bab 316 : Ma‘rifah tentang sifat-sifat pembagi yang tertulis dengan Pena Ilahi di Lauh Mahfuz insani, dari kehadiran Mūsawī.
Bab 317 : Ma‘rifah tentang manzilah ujian dan berkah-berkahnya, yang adalah manzilah Imam yang berada di sebelah kiri seorang Kutub, yaitu manzilah Syaikh Abū Madyān ra. dari Bajayah—semoga Allah Swt. merahmatinya!
Bab 318 : Ma‘rifah tentang manzilah menasakh syari‘at Muḥammadī dengan tujuan-tujuan pribadi—semoga Allah Swt. melindungi kami dan dirimu dari hal tersebut!
Bab 319 : Ma‘rifah tentang manzilah membebaskan diri dari ikatan sebuah aspek dari syari‘at [dan menggantinya] dengan aspek lain darinya; dan bahwa meninggalkan sebab yang mendatangkan rezeki dengan jalan tawakal merupakan sebuah sebab untuk mendatangkan rezeki, sehingga orang yang bersifat demikian tidak dianggap keluar dari ketergantungan kepada sebab-sebab.
Bab 320 : Ma‘rifah tentang manzilah tasbih “Dua Genggaman” (al-qabḍatayn) dan perbedaan keduanya.
Bab 321 : Ma‘rifah tentang manzilah mereka yang membedakan antara alam gaib dan alam tampak, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 322 : Ma‘rifah tentang manzilah mereka yang menjual Al-Ḥaqq demi makhluk, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 323 : Ma‘rifah tentang manzilah kabar gembira dari Sang Pemberi Kabar kepada mereka yang diberi kabar, dan ia dari kehadiran Muḥammadī.
Bab 324 : Ma‘rifah tentang manzilah berkumpulnya laki-laki dan perempuan di mawṭin-mawṭin Ilahi tertentu, dan ia dari kehadiran Sang Penjaga.
Bab 325 : Ma‘rifah tentang manzilah Al-Qur’ān dari kehadiran Muḥammadī.

Teks Arab Al-Futūḥāt Al-Makkiyyah Jilid 21